OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt CZ.1.07/3.2.11/03.0127- Inovace v oblasti dalšího vzdělávání PO a BOZP reagující na potřeby a poptávku zaměstnavatelů ve Středočeském kraji, financovaný prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR.

OPVK

Inovace v oblasti PO a BOZP

Od 1. ledna 2014 společnost BOZP-PO s.r.o. začala realizovat projekt s názvem Inovace v oblasti dalšího vzdělávání PO a BOZP reagující na potřeby a poptávku zaměstnavatelů ve Středočeském kraji financovaný prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR. Projekt potrvá do konce roku 2014. Cílem je prostřednictvím nově vytvořeného interaktivního e-learningového vzdělávacího programu v oblasti BOZP a PO vycházejícího z potřeb a specifik uživatelů podpořit nabídku dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji. Tento e learningový vzdělávací program pro školení BOZP (včetně profesních školení) a PO umožní zaměstnancům individuálně (samostudiem) se seznámit s prezentacemi školení zaměřenými pro konkrétní profese a následně absolvovat test ověřující jejich znalosti. Systém bude zároveň informovat zaměstnavatele (a zaměstnance, jichž se dotyčné změny týkají) o všech novinkách (legislativní změny, ale i změny v technologii výroby), program zároveň bude sledovat termíny pravidelně se opakujících školení a připomínat účast na těchto školeních všem dotyčným zaměstnancům. V souvislosti s tvorbou tohoto e-learningového vzdělávacího programu bude proškoleno 9 lektorů BOZP a PO (jednak absolvují školení týkající se práce se systémem, jednak si zlepší své prezentační dovednosti a také absolvují vybraná školení prohlubující jejich odbornou způsobilost v oblasti BOZP a PO. Ve finální části realizace projektu bude vzdělávací program pilotně ověřen na skupině 14 zaměstnanců zaměstnavatelů působících ve Středočeském kraji.