OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt CZ.1.07/3.2.11/03.0127- Inovace v oblasti dalšího vzdělávání PO a BOZP reagující na potřeby a poptávku zaměstnavatelů ve Středočeském kraji, financovaný prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR.

OPVK

Inovace v oblasti PO a BOZP

Od 1. ledna 2014 společnost BOZP-PO s.r.o. začala realizovat projekt s názvem Inovace v oblasti dalšího vzdělávání PO a BOZP reagující na potřeby a poptávku zaměstnavatelů ve Středočeském kraji financovaný prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR. Projekt potrvá do konce roku 2014. Cílem je prostřednictvím nově vytvořeného interaktivního e-learningového vzdělávacího programu v oblasti BOZP a PO vycházejícího z potřeb a specifik uživatelů podpořit nabídku dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji. Tento e learningový vzdělávací program pro školení BOZP (včetně profesních školení) a PO umožní zaměstnancům individuálně (samostudiem) se seznámit s prezentacemi školení zaměřenými pro konkrétní profese a následně absolvovat test ověřující jejich znalosti. Systém bude zároveň informovat zaměstnavatele (a zaměstnance, jichž se dotyčné změny týkají) o všech novinkách (legislativní změny, ale i změny v technologii výroby), program zároveň bude sledovat termíny pravidelně se opakujících školení a připomínat účast na těchto školeních všem dotyčným zaměstnancům. V souvislosti s tvorbou tohoto e-learningového vzdělávacího programu bude proškoleno 9 lektorů BOZP a PO (jednak absolvují školení týkající se práce se systémem, jednak si zlepší své prezentační dovednosti a také absolvují vybraná školení prohlubující jejich odbornou způsobilost v oblasti BOZP a PO. Ve finální části realizace projektu bude vzdělávací program pilotně ověřen na skupině 14 zaměstnanců zaměstnavatelů působících ve Středočeském kraji.
Vyzva BOZP final
Příloha č.4 SMLOUVA
Příloha č.3 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ REFERENCE
Příloha č.2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Příloha č.1 KRYCÍ LIST A FORMULÁŘ CENOVÉ NABÍDKY

pilotní ověřování