Revizní činnost

Jako součást komplexnosti služeb jsme připraveni pro Vás zajistit revize a odborné kontroly v následujícím rozsahu. Ceny Vám rádi sdělíme mailem, případně telefonicky, po upřesnění Vašeho požadavku, a rozsahu prací.

 1. Revize hydrantů
 2. Revize hasicích přístrojů
 3. Dodávky přenosných hasicích přístrojů
 4. Dodávky a montáž zařízení pro zásobování požární vodou – hydrantů
 5. Dodání a montáž bezpečnostních značek a tabulek
 6. Označení únikových cest a východů
 7. Montáž požárních ucpávek
 8. Kontroly požárních ucpávek
 9. Kontroly požárních dveří
 10. Kontroly požárních klapek
 11. Revize a kontroly EPS
 12. Montáž kompletních systémů EPS
 13. Dodávky a montáž nouzového osvětlení
 14. Kontroly provozuschopnosti nouzového světelní
 15. Revize
  • Elektrických spotřebičů
  • Elektrických zařízení
  • Elektrické instalace
  • Bleskosvodů – Hromosvodů
  • Plynových zařízení
  • Plynové instalace
  • Plynových spotřebičů
  • Spalinových cest
  • Požárního odvětrání
 16. Technické kontroly vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky‘
 17. Kontroly regálů, včetně regálů paletových
 18. Kontroly vázacích prostředků
 19. Kontroly zdvihacích zařízení

a dále vše dle Vašich potřeb, dle naší dohody.