Projekční činnost

Zajistíme pro Vás kompletní vypracování projektů požární bezpečnosti staveb “Požárně bezpečnostní řešení”, a to včetně projednání na místně příslušném odboru Hasičského záchranného sboru.

Cenu Požárně bezpečnostního řešení Vám sdělíme telefonicky a je závislá na rozsahu práce a kvalitě Vašich podkladů.

Požárně bezpečnostní řešení vypracovává v naší společnosti kvalifikovaný autorizovaný inženýr v oblasti požární bezpečnosti staveb. Úspěšnost souhlasných stanovisek je takřka 100%.

© BOZP-PO s.r.o. v roce 2024