Požární ochrana

Povinnosti v oblasti požární prevence pro Vás vyplývají ze zákona o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky , a to bez ohledu na rozsah a druhy Vámi provozovaných činností. V problematice požární ochrany jsme pro vás připraveni zabezpečit následující rozsah povinností:

 1. provedení vstupní preventivní požární prohlídky ( auditu ), výsledkem je předání zprávy, která obsahuje kompletní přehled o závadách a nedostatcích, společně s návrhy na jejich odstranění
 2. na základě skutečností získaných při kontrole začleníme Vámi provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí
  1. bez zvýšeného požárního nebezpečí
  2. se zvýšeným požárním nebezpečím
  3. s vysokým požárním nebezpečím
 3. vypracujeme dokumentaci požární ochrany v potřebném rozsahu
 4. provedeme školení o požární ochraně :
  1. školení zaměstnanců o PO
  2. školení vedoucích zaměstnanců o PO
  3. odbornou přípravu osob zařazených do preventivních požárních hlídek
  4. odbornou přípravu preventisty PO
 5. vybavíme Vaše prostory hasicími přístroji a bezpečnostním značením
 6. vypracujeme harmonogram nutných revizí, které se týkají Vaší činnosti, revize pro Vás případně i zajistíme

Po vyřešení vstupní problematiky Vám nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce a to na základě smlouvy nebo formou objednávek. Ve smluvním vztahu se zavážeme plnit následující rozsah služeb :

 1. provádění preventivních požárních prohlídek v termínech dle platné právní úpravy
 2. aktualizace stávají dokumentace PO v návaznosti na změny v legislativě
 3. provádění opakovaných školení o PO
 4. konzultačně poradenský servis
 5. účast při státních kontrolách či jiných jednáních se státním odborným dozorem
 6. provádění revizí hasicích přístrojů a nástěnných požárních hydrantů