Hasicí přístroje

Hasicí přístroje a jejich použití

Práškový hasicí přístroj

Práškový hasicí přístroj

Práškový hasicí přístroj

Práškový přístroj s označením PG a P se používá na všechny třídy požárů. Mají velkou účinnost, jsou vhodné k hašení motorových vozidel, sbírek v muzeích, archívů apod. Jako hasivo se používá hasicí prášek na bázi fosforečnanu amonného nebo síranu amonného.

Sněhový hasicí přístroj

Sněhový hasicí přístroj

Sněhový hasicí přístroj

Sněhový hasicí přístroj obsahující stlačený CO2. Používá se k hašení elektrických zařízení a všude tam, kde nechceme hasivem znehodnotit hašené látky, jako jsou laboratoře, počítače atd.

Vodní hasicí přístroj

Vodní hasicí přístroj

Vodní hasicí přístroj

Jsou vhodné na požáry třídy A – pevné látky. Nesmí se použít k hašení elektrických zařízení pod napětím

Hasicí přístroj s čistým hasivem

Hasicí přístroj s čistým hasivem

Halonové hasicí přístroje s čistým hasivem

Hasicí přístroj který hasí stlačeným bezbarvým plynem, nezanechávají po sobě žádné stopy, vhodný na hašení serverů apod.